– Sub devizele mele „Un Argeș frumos și sănătos” și „Ortodoxie și sănătate în așezările argeșene”, pun pe primul plan, fără o ierarhizare strictă, următoarele obiective: autostrada Pitești-Sibiu; infrastructura rurală (drumurile comunale și județene, asigurarea apei potabile și a celei pentru irigații, canalizarea în sate, realizarea unui mediu frumos și sănătos); transformarea tuturor satelor argeșene în 4 ani în „sate europene” în ceea ce privește calitatea vieții țăranului, cu accent pe sănătate şi învăţământ, dar cu conservarea tradițiilor și a obiceiurilor românești.   Sănătatea, până la urmă, rămâne bunul cel mai de preţ al fiecăruia dintre noi, iar în ceea ce priveşte învăţământul, îmi doresc ca în judeţul Argeş să nu mai existe vreun copil care să nu aibă acces la educaţie, pentru că nimeni nu are voie să frângă aripile unui copil şi trebuie să conştientizăm că fiecare copil din băncile argeşene poate fi un geniu. Şi apoi nicio societate din lumea asta, şi din toate timpurile, nu a evoluat pe fondul lipsei de educaţie. Intelectualii au fost cei care au construit motorul societăţii moderne. De asemenea, vizez înființarea Camerei agricole județene sau a unei structuri similare; începerea procesului de supraspecializare și supracalificare a medicilor de familie pentru a putea onora cu rapiditate actul medical și nu a expedia bolnavul pe la toți specialiștii; înălțarea de monumente sau troițe în memoria eroilor și a patrioților din satele și comunele argeșene; optimizarea lanțului medic scriitor de rețete – pacient – farmacie – depozit farmaceutic astfel încât toate rețetele emise să fie onorate integral prin verificare online, la aceeași farmacie și nu plimbând solicitantul de colo-colo; introducerea pe scară largă a telemedicinei în județ. Ca medic, voi fi preocupat îndeosebi de asistenţa medicală la sate, care în prezent este deficitară. Voi pune accent pe instituția medicului de familie. Rolul medicului de familie este, mai cu seamă în zona rurală, acela de a fi prima verigă din lanțul sistemului medical românesc cu competenţe medicale şi mai puţin birocratice. El trebuie să se regăsească permanent în mijlocul comunității pe care-o deservește, iar statul trebuie să promoveze şi să susțină politici adecvate în acest sens, aşa cum îşi propune PNL. Voi milita pentru înființarea instituției Casa Medicului, cu tot ceea ce presupune acest lucru, aceasta fiind instituția în care cetățenii comunității să se regăsească cu nevoia lor de sănătate, urgenţe medico-chirurgicale, nașteri etc. Ca parlamentar, îmi propun să fiu analizat și evaluat de cetățeni la fiecare șase luni cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor, dar și al solicitărilor ridicate de oameni la audiențe și la întâlniri; desființarea birocrației prin mutarea activității parlamentare din cabinetul deputatului de la sediul județean în localitățile argeșene prin proiectul personal „Azi cabinetul deputatului în satul dvs”, astfel încât, în fiecare săptămână, să mă întâlnesc cu oamenii pe teren, la ei acasă; mijlocirea prezenței în parlament, prin audieri democratice, cum se întâmplă în congresul american, a grupurilor de alegători argeșeni inițiatori sau susținători ai unor proiecte și inițiative legislative de interes public; inventarierea tuturor ONG-urilor cu statut de „utilitate publică”, sprijinirea acestora cu sponsorizări de spații și sedii, dar și încărcarea lor cu responsabilități și sarcini de interes public; susținerea în parlament a tuturor inițiativelor care duc la îmbunătățirea calității vieții, chiar dacă aparțin altor structuri politice decât cea pe care o voi reprezenta.
Articolul complet despre Ioan Sirbu se poate gasi in ziarul Ancheta.